Home Kia Ô che nắng xe Kia Quoris vải dù tráng nhôm cao cấp – OTOALO