Home Vinfast Bạt phủ nóc xe VinFast Lux SA2.0 vải dù 3 lớp cao cấp – OTOALO