Home Vinfast Bạt phủ nóc xe VinFast Fadil vải dù 3 lớp cao cấp – OTOALO